دیدار مهندس منصور بیرقی مدیر عامل شرکت نگین‌نمای سمنان و مدیر مجموعه گردشگری ققنوس با علیرضا آشناگر استاندار سمنان

 

فهرست