امروز چهارشنبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ ، دکتر اربابی معاونت محترم سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و همراهان از روند احداث پروژه برج گردشگری تجاری ققنوس بازدید نمودند.

 

 

 

فهرست