آیین رونمایی از اولین کتاب سفالی جهان ( یک جزء از کلام الله مجید ) اثر استاد حبیب دانایی فرد سنگسری برگزار گردید.

این مراسم در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ باحضور دکتر مونسان معاونت محترم رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور و همچنین جناب آقای مهندس منصور بیرقی در عمارت خیلخان مهدیشهر ( سنگسر ) برگزار گشته و لوح یادبودی به پاس زحمات هنرمند خوش ذوق استاد حبیب دانایی فرد به ایشان تقدیم شد.

 

 

فهرست