گفتگوی زنده تلوزیونی به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

دراین برنامه جناب آقای مهندس منصور بیرقی مدیر انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی سمنان پس ازتشریح اقدامات انجمن درخصوص حمایت از بیماران دیالیزی ،
متقاضی پیوند عضووپیوندکلیه،درخصوص اجرای هرچه بهتر طرح غربالگری کودکان مقطع ابتدایی توضیح دادندوهم استانی های عزیز را دعوت به همکاری نمودند.
هم چنین جناب آقای دکترداود عرب متخصص ارولوژی درمورد نارسایی کلیه ،علل ومشکلات مربوط به آن صحبت نمودند.وی مهمترین علت نارسایی کلیه را دیابت
کنترل نشده و فشارخون ذکرنمودند.

#انجمن_بیماران_کلیوی_سمنان
#پیوندکلیه
#دیالیز

@semnankf

www.semnankf.ir

 

گفتگوی زنده مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی سمنان

گفتگوی زنده مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی سمنان

فهرست