اجرای طرح غربالگری فشارخون،دیابت وچاقی ازامروز همزمان با آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی در برج گردشگری ققنوس
🍃پیشگیری بهترازدرمان است🍃

۲۳ الی ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

#انجمن_بیماران_کلیوی_سمنان
#مرکز_بهداشت_سمنان
#برج_ققنوس

 

 

 

 

 

 

 

انجمن حمایت از بیماران کلیوی

طرح غربالگری

 

 

فهرست