گزارش هفتگی پیشرفت پروژه برج ققنوس در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ :

-اتمام عملیات گودبرداری فاز اول از بخش پنجم برج ققنوس

حجم خاکبرداری: ۲۶۰۰۰ متر مکعب
۶۵۰۰ سرویس حمل خاک
تنها در مدت زمان ۸۰ روز

*کاربری:

۴طبقه پارکینگ و ۳ طبقه تجاری

 

 

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

 

 

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

فهرست