اعضای محترم شورای اسلامی شهر سمنان از برج گردگشری ققنوس بزرگترین پروژه تجاری گردشگری استان سمنان بازدید کردند

 

 

 

فهرست