#گزارش_تصویرى
۱۴۰۰/۴/۱۹

*اجراى سازه بتنى پیش ورودى هتل ققنوس
*مراحل پایانى عملیات عمرانی سازه پارکینگ طبقاتى ققنوس(بزرگترین پارکینگ طبقاتى استان سمنان)

همزمان در بخش های دیگر این پروژه:

*اجرای تاسیسات فاز جدید مرکز تجاری
*عایق بندی سقف فاز جدید مرکز تجاری
*عایق بندی بندی و اجرای زیرساخت های مورد نیاز بخش جدید از بام سبز زیبای برج ققنوس
*عملیات عمرانى بتن ریزى سقف آخر بازار طلا و جواهر جدید
*شروع عملیات آماده سازى زیرساخت هاى پردیس سینمایى ققنوس
و…
.
.
.
با ما همراه باشید…
#ققنوس_١۴٠٠

 

پیش ورودی هتل ققنوس

فهرست