۱۴۰۰/۳/۱۳

ادامه عملیات عمرانى برج ققنوس در بخش هاى مختلف…
*اجرای تاسیسات فاز جدید مرکز تجاری
*عایق بندی سقف فاز جدید مرکز تجاری
*عایق بندی بندی و اجرای زیرساخت های مورد نیاز بخش جدید از بام سبز زیبای برج ققنوس
*اجراى سازه بتنى پیش ورودى هتل ققنوس
*مراحل پایانى سازه پارکینگ طبقاتى ققنوس(بزرگترین پارکینگ طبقاتى استان سمنان)
*عملیات عمرانى بتن ریزى سقف آخر بازار طلا و جواهر جدید
*شروع عملیات آماده سازى زیرساخت هاى پردیس سینمایى ققنوس
و…
.
.
.
با ما همراه باشید…

ققنوس_١۴٠٠

.

فهرست