عملیات عمرایی بتن ریزی فاز جدید بازار طلا و جواهر ققنوس
* در فاز جدید این بازار بیش از ۲۰ واحد لوکس دیگر به بازار مجلل طلا و جواهر برج ققنوس افزوده خواهد شد.

فروردین ۱۴۰۰

پی نوشت:

بازار طلا و جواهر:

در طبقه اول و دوم مرکز تجاری ققنوس فضایی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع شامل حدود ۳۵ واحد صنفی بمنظور تمرکز گروه صنعتی طلا و جواهر و ساعت پیش بینی که حدود ۲۵ واحد آن تاکنون فعال و به بهره برداری رسیده است .این قسمت در مرکز تجاری و اداری دیزاین و دکوراسیون متفاوت و لوکس تر از دیگر فضاها با پیش بینی کامل موارد امنیتی طراحی گردیده است.

فهرست