اطلاعیه ساعت فعالیت/ستادملی کرونا

📢اطلاعیه:

همشهریان گرامى:
بنابر مصوبه ستاد ملى کرونا فعالیت تمامى واحدهاى صنفى برج ققنوس از ٣ شنبه ٢٠ آبان ماه بمدت یکماه از ساعت ١٠ صبح الى ١٨ بعداز ظهر مى باشد

فهرست