همایش فعالان بانک مسکن با حضور ریاست شعب بانک مسکن استان و همچنین مدیر عامل برج تجاری ققنوس مهندس منصور بیرقی به همراه دیگر فعالان برگزار شد

فهرست