بازدید نماینده محترم شهرستان های سمنان،مهدیشهر و سرخه و هیئت همراه از مجموعه تجارى گردشگرى برج ققنوس در صبح پنجشنبه مورخ ٢٠/۶/١٣٩٩

دکتر عباس گلرو : “همه مسئولین باید از سرمایه گذاران حمایت جددی نمایند
سرمایه دار با سرمایه گذار فرق میکند، سرمایه دار کسیست که پول خود را در سپرده هاى بانکى میگذارد و سود آن را دریافت میکند و کارهایی امثال آن و اما سرمایه گذار فردیست که سرمایه و توان مالى خود را در راه اشتغال زایى،رونق گردشگرى،صنعت و غیره و به طور کلى اقتصاد کشور به کار میگیرد که واقعا جاى تقدیر دارد”
دکتر عباس گلرو در بخش دیگرى از سخنان خود افزود:
“بنده از ضرورت،اهمیت و جایگاه پروژه ققنوس به خوبى آگاه هستم . ققنوس پروژه ای اثر گذار در سطح استان بوده و میطلبد که همه مسئولین حمایت همه جانبه خود در اتمام آن بکار گیرند این پروژه بزرگ دیگر متعلق به شخص یا افراد خاصى نبوده و اکنون متعلق به تمام مردم شریف این استان میباشد”

با تشکر و سپاس بى کران از حضور و همراهى دکتر عباس گلرو نماینده محترم شهرستان هاى سمنان،مهدیشهر و سرخه و مهندس مهدى خراسانى و جناب قنبرى و دیگر عزیزان همراه
روابط عمومی برج ققنوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید دکترگلرو از برج ققنوس

بازدید دکترگلرو از برج ققنوس

فهرست