گزارش تصویری از ادامه عملیات اجرایی نمای ضلع شرقی برج تجاری گردشگری ققنوس …

در چند ماه آینده شاهد تکمیل نمای زیبای ققنوس سمنان خواهیم بود.

 

نمای برج ققنوس

نمای برج ققنوس

فهرست