عملیات ضدعفونی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در مرکز تجاری برج ققنوس
سپاس و قدردانی صمیمانه از فرماندهی محترم و بسیجیان خدوم سپاه ناحیه سمنان

 

فهرست