نمایشگاه بین المللی گردشگری

نمایشگاه بین المللی گردشگری

 

 

 

 

افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران

با حضور برج گردشگرى ققنوس سمنان و عمارت خیل خان سنگسر از شهرستان مهدیشهر

زمان: ٢٣ الى ٢۶ بهمن ماه ٩٨

مکان: محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران-سالن ۳۸ A

فهرست