حضور برج گردشگرى ققنوس سمنان و عمارت خیل خان سنگسر از شهرستان مهدیشهر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى
.
.
زمان: ٢٣ الى ٢۶ بهمن ماه ٩٨
.
.
مکان: محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران-سالن ۳۸ A

 

نمایشگاه بین المللی گردشگری

نمایشگاه بین المللی گردشگری

 

ر ب

فهرست