پس از پایان نمای شیشه ای ضلع جنوبی برج ققنوس هم اکنون نمای ضلع شمالی برج ققنوس در حال اجرا میباشد…

 

با ما همراه باشید…

 

 

 

 

نمای برج ققنوس

نمای برج ققنوس

فهرست