حضور پر رنگ هلدينگ نگين نما در همایش و نمايشگاه فرصت هاى سرمایه گذاری گردشگری کشور در مشهد مقدس و استقبال چشمگیر سرمايه گذاران حوزه گردشگرى از غرفه برج گردشگرى تجارى ققنوس و مجموعه تاريخى خيل خان سنگسر

٩٨/٧/١٨
📸 روابط عمومى وزارت ميراث فرهنگى ،گردشگرى و صنايع دستى – استان سمنان

                                                                                                                

فرصت های سرمایه گذاری مشهد

فرصت های سرمایه گذاری مشهد

 

فهرست