حضور پر رنگ هلدینگ نگین نما در همایش و نمایشگاه فرصت هاى سرمایه گذاری گردشگری کشور در مشهد مقدس و استقبال چشمگیر سرمایه گذاران حوزه گردشگرى از غرفه برج گردشگرى تجارى ققنوس و مجموعه تاریخى خیل خان سنگسر

٩٨/٧/١٨
📸 روابط عمومى وزارت میراث فرهنگى ،گردشگرى و صنایع دستى – استان سمنان

                                                                                                                

فرصت های سرمایه گذاری مشهد

فرصت های سرمایه گذاری مشهد

 

فهرست