نشست سرمایه گذاران با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان و برگزارکنندگان همایش سرمایه‌گذاری شرق کشور

نشست سرمایه گذاران با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان و برگزارکنندگان همایش سرمایه‌گذاری شرق کشور

 

🔸حضور مهندس بیرقی سرمایه گذار حوزه گردشگری و مدیرعامل هلدینگ نگین نما در نشست سرمایه گذاران با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان و برگزارکنندگان همایش سرمایه‌گذاری شرق کشور.

فهرست