🔸پنجمین جلسه ستاد اجرایی جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسری جهت هماهنگی و برنامه‌ریزی هرچه بیشتر در محل انجمن توسعه و آبادانی مهدیشهر به ریاست مهندس بیرقی دبیر جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر  برگزار شد / چهارشنبه ۲۰ شهریور

#اطلاعیه

🔸ستاد اجرایی جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسری از کلیه علاقمندان به حضور و مشارکت در برگزاری این رویداد بزرگ ملی دعوت به همکاری مینماید.

🔹با عنایت به تشکیل کمیته های تخصصی جشنواره ، علاقمندان میتوانند باتوجه به تجربه و علاقه خود به هریک از کمیته‌های جشنواره ، با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۳۲۲۰۴۰ تماس حاصل نمایند.

🔸اسامی کمیته های تخصصی جشنواره :

کمیته مالی
کمیته تشریفات
کمیته پذیرش و ثبت نام
کمیته فن آوری اطلاعات
کمیته روابط عمومی تبلیغات و اطلاع رسانی
کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی
کمیته نمایشگاه ها
کمیته پژوهش
کمیته زیرساخت
کمیته برگزاری افتتاحیه و اختتامیه
کمیته برگزاری همایش تخصصی
کمیته فرهنگی ورزشی
کمیته حفاظت و انتظامات

🔸زمان برگزاری جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسری : ۲۲ الی ۲۴ آبانماه ۹۸

🔸شهرستان گردشگری مهدیشهر

#جشنوارهملیگردشگریایلسنگسر
👇👇👇👇👇👇

🔸پنجمین جلسه ستاد اجرایی جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسری جهت هماهنگی و برنامه‌ریزی هرچه بیشتر / چهارشنبه ۲۰ شهریور

🔸پنجمین جلسه ستاد اجرایی جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسری ر / چهارشنبه ۲۰ شهریور

 

فهرست