🔹منصور بیرقی دبیر جشنواره اظهار داشت:
▫این جشنواره با محوریت صنایع‌دستی،پوشاک و دست بافته‌های ایل سنگسری برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی این جشنواره برندسازی صنایع دستی عشایر ایل بزرگ سنگسری است .
▫درجشنواره‌های قبلی که به ‌صورت منطقه ای و محلی و با همت فعالان اجتماعی و مردم برگزار شد تلاش کردیم تا آداب و رسوم کوچ عشایر، تولید لبنیات و نان سنگسری را به گردشگران معرفی کنیم و اینکه تلاش کلیه دست اندرکاران در گذشته بوده که اکنون منتج به ملی شدن جشنواره ایل سنگسری شده است.
مهندس بیرقی گفت؛ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی،پیاده‌روی خانوادگی، نشست‌های علمی و تخصصی پوشاک و دست بافته ها ،برپایی سیاه چادر سنگسری و مسابقات بومی و محلی برخی از برنامه‌هایی است که تاکنون برنامه‌ریزی شده است.

٢٢ تا ٢۴ آبان ماه جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر در #استان_سمنان برگزار می شود
🔸🔹این جشنواره با حضور استان های قم، تهران، البرز، مازندران و قزوین برگزار می شود.

جشنواره ملی سنگسر

جشنواره ملی گردشگری سنگسر

جشنواره ملی عشایر ایل سنگسر

جشنواره ملی عشایر ایل سنگسر

فهرست