🔸جناب آقای دکتر مونسان
🔹وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

بدینوسیله کسب رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان اولین وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و برای جنابعالی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

🔸روابط عمومی هلدینگ نگین نما
🔹برج گردشگری تجاری ققنوس

 

دکتر مونسان

دکتر مونسان

دکتر مونسان

دکتر مونسان

فهرست