جشن بزرگ غدیر ۹۸ در شب دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ در محل ورودی برج تجاری تفریحی گردشگری ققنوس برگزار شد. همچنین در پایان برنامه های قرعه کشی بزرگ جشنواره عیدانه مرکز تجاری ققنوس در حضور نمایندگان سازمان های نظارت کننده برگزار شد و با برنده خوش شانس یک دستگاه پراید در حضور مردم تماس گرفته شد.

 

 

 

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

جشن غدیر 98

جشن غدیر ۹۸

فهرست