مهندس منصور بیرقی مدیر عامل انجمن دیدبانان میراث ایل سنگسری و رئیس کارگروه گردشگری انجمن توسعه و آبادانی مهدیشهر دقایقی پس از جلسه ای با آقای جمال مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و معاونین آن سازمان در گزارشی گفت:

پس از ثبت ملی جشنواره گردشگری عشایر ایل سنگسر در تقویم سازمان میراث فرهنگی و به تاکید معاون محترم رئیس جمهور جناب دکتر مونسان آبان ماه امسال شهرستان گردشگری مهدیشهر (سنگسر) میزبان هزاران نفر گردشگر از اقصی نقاط کشور برای حضور در نخستین جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر خواهد بود.

* Ghoghnoos Tower  *

 

جشنواره گردشگری ایل سنگسر

جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر

جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر

جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر

فهرست