نخستین جشنواره ملی ایل سنگسر برگزار می‌شود

نخستین جشنواره ملی عشایر ایل سنگسر در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری نخستین جشنواره ملی عشایر ایل سنگسر، معرفی و برند سازی عشایر ایل سنگسر به‌عنوان کوچ رونده ترین ایل عشایری کشور ازلحاظ وسعت کوچ در میراث معنوی استان سمنان است.

 

 

 

جشنواره گردشگری ایل سنگسر

جشنواره گردشگری ایل سنگسر

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست