This post is also available in: English

یکی از کاربری های مهم در مراکز خید و مجتمع های تجاری در دنیا ، هایپرمارکت ها می باشند که در مجمتع ققنوس به بهترین شکل و با بروزترین امکانات رفاهی ، تجهیزات مناسب و در فضایی زیبا و با دسترسی مستقیم با پارکینگ ، آسایش و رفاه را در خرید خانواده ها فراهم نموده است.

فهرست