This post is also available in: English

در مجاورت رصدخانه ستارگان بر فراز هتل پنج ستاره در بام سمنان موزه ای جهت نمایش آثار تاریخی و فرهنگی استان سمنان در نظر گرفته شده است.

فهرست