This post is also available in: English

این مجموعه شامل ورزشهای سالنی اعم از باشگاه بدنسازی آقایان ، باشگاه بدنسازی بانوان ، سالن بولینگ ، بیلیارد و شطرنج و همچنین مجموعه استخر و آب درمانی می باشد که به صورت پراکنده در فضاهای مختلف برج طراحی گردیده است.

فهرست