This post is also available in: English

بام سبز ققنوس ، در مجاورت رستورانهای ققنوس در ارتفاع ۲۰ متری ( طبقه سوم ) فضایی به مساحت ۲۷۰۰ مترمربع پیش بینی شده که تا کنون ۱۲۰۰ مترمربع آن به بهره برداری رسیده است.

فهرست