This post is also available in: English

بازار طلا و جواهر ققنوس ، در طبقه اول و دوم مرکز تجاری ققنوس ، و در فضایی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع قرار دارد که شامل حدود ۳۵ واحد صنفی به منظور تمرکز گروه صنفی طلا و جواهر و ساعت پیش بینی گردیده که حدود ۲۵ واحد آن تا کنون فعال و به بهره برداری رسیده است.

 

فهرست