This post is also available in: English

در مجاورت برج ققنوس ، استخر سر پوشیده به همراه سالن بدنسازی و آب درمانی با فضای کافی شاپ و غیره در فاز دوم طراحی گردیده است.

فهرست